Alimentatie

Alimentatie

Alimentatie en onderhoudsplicht vormen een belangrijk en relevant thema bij een scheiding. Bent u benieuwd welke rechten en plichten hieromtrent gelden? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest relevante informatie over dit onderwerp.

Wat betekent de onderhoudsplicht na de scheiding?

Na de scheiding hebben ex-partners een zogeheten onderhoudsplicht. Deze plicht geldt niet alleen tegenover elkaar, maar ook tegenover eventuele kinderen. Deze onderhoudsverplichting is wettelijk geregeld. De afspraken die u met elkaar maakt over de onderhoudsplicht worden opgenomen in het scheidingsconvenant.

Hierbij is het verstandig om ook vooruit te denken aan de 21e verjaardag van uw kind. Blijft u vanaf deze leeftijd van een kind nog bijdragen aan de kosten van levensonderhoud en / of studie? En zo ja: op welke manier? U bent tot 21 jaar namelijk onderhoudsplichtig, maar als een kind gaat studeren, dan is het vaak pas klaar tussen de 23 en 25 jaar. Dat is ook afhankelijk van de soort studierichting en of een kind nog verder studeert. Het is goed om daarover na te denken, zeker als het kind op korte termijn gaat studeren.

Wie is onderhoudsplichtig?

De onderhoudsplicht van ex-partners ten opzichte van elkaar geldt wettelijk als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Hierbij maakt het niet uit in welke vorm u bent gehuwd. Voor samenwoners is de onderhoudsplicht niet wettelijk geregeld ten opzichte van de ex-partner. Zonder samenlevingscontract bent u elkaar dus eigenlijk niks verplicht. Heeft u wel een samenlevingscontract? Kijk dan in uw contract na of u hier destijds misschien wel afspraken over heeft opgenomen.

De onderhoudsplicht ten opzichte van de kinderen geldt voor alle ouders, dus ongeacht of u gehuwd of geregistreerde partners bent of samenwoont (met en zonder samenlevingscontract).

Twee vormen van alimentatie

De onderhoudsplicht krijgt gestalte in een financiële bijdrage om in het onderhoud van uw ex-partner en / of kind te voorzien. Deze bijdrage noemen we ook wel alimentatie. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord 'alere', wat 'zorgen voor' betekent. Alimentatie is er in twee verschillende vormen, namelijk partner- en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

De wet zegt dat u verplicht bent om financieel voor elkaar te blijven zorgen. Als uw ex-partner niet in zijn / haar eigen levensonderhoud kan voorzien, dan bent u onderhoudsplichtig. U moet dan partneralimentatie gaan betalen. De partner met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen. Er wordt op basis van een zogenoemde draagkrachtberekening bepaald in hoeverre een bijdrage kan worden betaald. Deze wet is zogenaamd regelend recht. U mag er dus van afwijken, zolang u dat maar samen heeft bepaald. Hoelang de onderhoudsplicht duurt, hangt van uw situatie af.

Kinderalimentatie

Ouders hebben een wettelijke plicht voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. U bent daarbij beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De bijdrage die u betaalt of ontvangt voor de kosten van het onderhoud van uw kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. Om het alimentatiebedrag te bepalen, spelen een aantal zaken een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de draagkracht en de behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen. Ook de zorgregeling heeft invloed op het alimentatiebedrag.

De afspraken over de kinderen moeten in een ouderschapsplan worden vastgelegd.

Alimentatie voor kinderen vanaf 18 jaar

Vanaf het 18e tot het 21e jaar van het kind heeft u een onderhoudsplicht. Dit noemt men de voortgezette onderhoudsplicht. U bent dus verplicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie. Deze plicht geldt ongeacht of uw kinderen wel of niet thuis wonen. U dient er dus nog steeds voor te zorgen dat uw kinderen onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgen. Er verandert dus niets op het moment dat uw kinderen 18 jaar oud worden. Het kind kan van u vragen om het rechtstreeks aan hem / haar over te maken.

U kunt de gemaakte afspraken wijzigen als de situatie van uzelf of van uw ex-partner verandert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewijzigde financiële omstandigheden. U kunt het bedrag dan laten herberekenen.

Onderhoudsplicht voor kinderen vanaf 21 jaar

U bent als ouders niet meer financieel verantwoordelijk voor uw kinderen als zij 21 jaar oud zijn. De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie eindigt daarom als uw kind deze leeftijd bereikt, tenzij uw kind kan aantonen dat het zelf niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien en dus nog behoeftig is. Daarnaast kunt u zelf in afwijkende afspraken hebben vastgelegd dat u als ouder – nadat uw kind 21 jaar is geworden – nog in de kosten blijft bijdragen, bijvoorbeeld omdat uw kind nog studeert. Hierdoor kan een kind na zijn 21e verjaardag toch nog recht hebben op alimentatie.

Alimentatie voor stiefkinderen

Bent u als stiefouder getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de ouder van een minderjarig kind dat hoofdzakelijk bij u woont? Dan heeft u als stiefouder een onderhoudsplicht ten aanzien van dit stiefkind. Dit geldt ook als u samenwoont en u beiden wettelijk het ouderlijk gezag hebt over dit kind.

Kunnen ouders de onderhoudsplicht weigeren?

Daar kan ik kort over zijn. Nee, dat mag niet. Ook niet als de kinderen niet bij u wonen of bij u willen zijn. De regelgeving is hier heel erg strikt in.

De alimentatie berekenen

Het berekenen van de alimentatie is één van de financiële zaken die geregeld moeten worden tijdens uw scheiding. De berekening van de alimentatie is altijd maatwerk. Iedere situatie is immers anders.

Hoe gaat Scheiding Nederland hiermee om?

Ik kijk bij de berekening van een mogelijke alimentatie eerst naar de belangen van u beide partners. Daarna maak ik een rapportage. Hierin kunt u duidelijk zien hoe wordt berekend wat uw besteedbaar inkomen was en wat het besteedbaar inkomen na scheiding wordt. Daarbij is het natuurlijk van groot belang om uit te gaan van de toekomstige uitgaven van beiden. Zo kun je van elkaar zien wat de financiële situatie wordt. Ook geeft het inzicht in de redelijkheid en billijkheid van de mogelijke afspraken. De berekeningen en uitkomsten worden getoetst aan de richtlijnen van het Rapport alimentatienormen.

Vragen? Neem gerust contact met mij op