Scheiding op latere leeftijd

Scheiding op latere leeftijd

Scheiden op latere leeftijd komt steeds vaker voor. Een huwelijk ‘tot de dood ons scheidt’ is dus niet meer zo vanzelfsprekend. Waarom besluiten mensen op latere leeftijd te gaan scheiden? Waarom blijft men niet bij elkaar als men al zo lang getrouwd is? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van het sterk toenemende aantal echtscheidingen onder 50-plussers?

Scheiden op latere leeftijd door de jaren heen

Voor de generatie 70-plussers is scheiden vaak not done. Omwille van de kinderen bleef men uiteindelijk bij elkaar, maar ook omdat het huidige financiële vangnet er niet was. Ook sociaal werd scheiden nauwelijks geaccepteerd. Tegenwoordig ligt dat anders. Wanneer de zorg voor de kinderen wegvalt, vraagt men zich vaker af of ze nog wel samen oud willen worden.

Onafhankelijker en zelfstandiger

Dat steeds meer mensen scheiden op latere leeftijd, heeft ook met de positie van vrouwen te maken. Zij zijn niet alleen steeds onafhankelijker, maar daarmee ook steeds zelfstandiger geworden. Daardoor bouwen vrouwen makkelijker zelfstandig een nieuwe toekomst op. Bovendien durven mensen tegenwoordig steeds meer voor zichzelf en hun eigen geluk te kiezen.

Uit elkaar gegroeid

Eén van de meest voorkomende oorzaken dat mensen scheiden op latere leeftijd is dat men uit elkaar is gegroeid. De passie is weg of het huwelijk is na al die jaren veranderd in een broer-zus-relatie. Zeker nu men langer leeft, vragen veel 60-plussers zich af of ze nog wel 20 of 30 jaar bij hun partner willen blijven. Ook de verwachtingen voor na het pensioen kunnen een reden zijn dat mensen scheiden op latere leeftijd. Zij wil samen leuke dingen gaan doen, maar hij wil golfen. Dat botst. De ergernis bouwt zich op en dan kun je uit elkaar groeien.

Emoties bij scheiden op latere leeftijd

Op emotioneel gebied zijn gevoelens bij een scheiding vaak gelijk aan die van de jongere generaties. Het gevoel te worden achtergelaten, niet goed genoeg meer zijn, machteloosheid, ongeloof, onzekerheid en pijn zijn niet aan leeftijd gebonden. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. In deze levensfase is de droom van een mooie oude dag met elkaar dichterbij gekomen. Als die droom ‘op het laatste moment’ uiteenspat, is de angst groot om alleen oud te worden.

Behoud van familiebanden

Het behoud van familiebanden is om die reden extra groot bij scheiden op latere leeftijd. Niet alleen door angst om alleen oud te worden, maar ook vanwege het contact met uw kleinkinderen. Zowel voor de kinderen als voor de kleinkinderen zie je natuurlijk het liefst dat die contacten gewoon doorgaan. Zij gaan immers niet scheiden en willen niet moeten kiezen tussen (o)pa of (o)ma. Zij hebben recht op een relatie met beide (groot)ouders.

Financiële gevolgen bij scheiden op latere leeftijd

De financiële gevolgen zijn ook een belangrijk aandachtspunt bij een scheiding op latere leeftijd. U zit immers dichter tegen uw pensioen aan of bent zelfs al met pensioen. Inzicht in de inkomsten en uitgaven op de langere termijn is daarom nog belangrijker dan wanneer u jonger bent. Een groot verschil is dat er niet alleen naar uw huidige, maar ook naar uw toekomstige (pensioen)inkomen moet worden gekeken. Als u de 50 bent gepasseerd, moet u waarschijnlijk meer ouderdomspensioen verdelen dan wat u nog voor uzelf kunt opbouwen.

Wonen na scheiden op latere leeftijd

Welke woonwensen er na de scheiding mogelijk zijn, ligt op oudere leeftijd wat ingewikkelder. Wilt u na de scheiding een nieuw huis kopen of de huidige woning overnemen? Dan zijn uw hypotheekmogelijkheden niet alleen gebaseerd op het inkomen dat u momenteel verdient. Ook uw pensioeninkomen wordt in de hypotheekbeoordeling betrokken. Vanaf uw 55e kijken hypotheekverstrekkers namelijk ook naar uw pensioeninkomen. Wellicht heeft uw huis veel overwaarde. Gaat u scheiden op latere leeftijd en wil één van beiden in het huis blijven wonen? Dan moet de ex-partner worden uitgekocht. Is dat financieel haalbaar?

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Bij een scheiding op hogere leeftijd krijgt u ook te maken met de Wet VPS (verevening pensioenrechten bij scheiding). Hoe wilt u omgaan met de verevening van de pensioenen? Deelt u de opgebouwde pensioenen 50/50 volgens de wet? Of is het juist raadzamer om een andere verdeling te volgen, bijvoorbeeld in verband met de woonwensen en de hypotheekmogelijkheden?

Lijfrenteverzekering

Gaat u scheiden op latere leeftijd en heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten? Dan moeten alle opties goed worden afgewogen. Als u kapitaal heeft opgebouwd in deze lijfrenteverzekering spelen minimaal de volgende vragen mee:

  • Wat doet u met dit kapitaal in de verdeling of verrekening van het vermogen?
  • Wanneer heeft u het nodig?

Partneralimentatie

Tot slot is ook de partneralimentatie een belangrijk aandachtspunt bij scheiden op latere leeftijd. U bent wettelijk verplicht alimentatie te betalen als uw ex-partner niet in zijn / haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

Vragen? Neem gerust contact met mij op