Alimentatie

Alimentatie

Scheiden en alimentatie

Alimentatie wordt vaak als een lastig gespreksonderwerp beschouwd. De betaler kan het bedrag te hoog vinden en de ontvanger te laag. De partners voelen zich meestal onzeker over hun financiële toekomst en zetten bij voorbaat de hakken in het zand. Daarom is het in kaart brengen van beider situatie na de scheiding van groot belang. Beiden krijgen er dan een veel beter gevoel bij. Dat maakt een oplossing hiervoor een stuk eenvoudiger. Het gevoel van “grip krijgen” op de eigen toekomst is erg belangrijk.

In de wet is geregeld dat er een plicht geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie.

Wanneer moet u alimentatie betalen?

Als uw partner niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, bent u verplicht om hierin bij te dragen als u het hoogste inkomen heeft.

Voor uw kinderen moet u altijd alimentatie betalen. In ieder geval tot ze 21 jaar zijn. U blijft na de scheiding samen verantwoordelijkvoor uw kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Het doel van de kinderalimentatie is dat uw kinderen zo veel mogelijk dezelfde dingen kunnen blijven doen als voor de scheiding.

En de partneralimentatie?

Deze verplichting is van kracht als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. De wet is zogenaamd regelend recht. Dat wil zeggen, dat u hiervan af mag wijken. Komt u er samen niet uit, dan wordt het dwingend en zal de rechter daar een oordeel over geven. De hoogte van de partneralimentatie is niet bij wet geregeld. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport), deze normen dienen als leidraad. Bij de nieuwe wetgeving hangt de duur van de partneralimentatie af van uw situatie. In principe is het maximaal 5 jaar, maar er zijn uitzonderingen. Denk aan leeftijd voor het pensioen of de leeftijd van de kinderen.

En de kinderalimentatie?

Voor uw kinderen bent u beiden onderhoudplichtig. Deze kinderalimentatie bijdrage is bestemd voor de kosten van het onderhoud van uw kinderen. Bij het maken van de afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie moet u in principe alle kosten die u voor uw kinderen maakt in het bedrag meenemen. Eten, drinken en kleding liggen voor de hand, maar sportverenigingen, de kapper, abonnementen, kinderopvang, zakgeld en kosten voor school. Volgens de alimentatienormen wordt met de Nibud-tabel gewerkt, waarmee bepaald wordt wat de kinderen kosten.

Hoeveel partneralimentatie?

Bij het berekenen van oeveel partneralimentatie u moet betalen spelen twee factoren een rol:

  • De behoefte van degene met het laagste inkomen aan de ene kant
  • De draagkracht van degene met het hoogste inkomen aan de andere kant

Er wordt eerst gekeken naar wat u gewend was bij huwelijk in de afgelopen jaren en vervolgens wordt op basis daarvan de behoefte bepaald. Daarna wordt gekeken of de degene met het hoogst persoonlijk inkomen voldoende draagkracht heeft om dat te kunnen betalen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de meest belangrijke kosten, zoals de eigen woning, leningen, zorgverzekering en niet te vergeten: de kinderalimentatie.

Hoeveel kinderalimentatie?

De basis is de behoefte van de kinderen om dezelfde dingen te kunnen blijven doen, hoe is de omgangsregeling en het recht op kindgebonden budget.

Hoe bereken ik de alimentatie?

Het berekenen van de alimentatie is maatwerk. De hoogte van het uiteindelijke alimentatiebedrag is afhankelijk van uw specifieke omstandigheden. Wat is er dan aan alimentatie haalbaar? Ook het eigen vermogen of eventuele schulden kunnen meetellen.

Indexering van de alimentatie

Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt.

Hoe ga ik om met alimentatie?

Wat belangrijk is, is om eerst in kaart te brengen wat u wilt:

  • Wat hebt u nodig?
  • Wat kun je betalen?

Ik breng dit vervolgens in kaart in het scheidingsrapport en bereken wat uw netto besteedbaar inkomen wordt na de scheiding. Daarmee weet u beter hoe uw toekomst er financieel uitziet. Dat geeft u veel meer vertrouwen in de toekomst. Zeker als uw doelen daarmee kunnen worden gerealiseerd.

Maak gerust een afspraak.

Vragen? Neem gerust contact met mij op