Belastingen

Belastingen

Ik wijs alvast om bij de belastingdienst de “Belastingdienst scheiden checklist” te raadplegen.

Er gaat er veel mis met de belastingaangifte na de scheiding. Soms omdat er te weinig aandacht aan wordt besteed door de advocaat/mediator. Soms omdat men te weinig kennis in huis heeft.

De regels bij de Belastingdienst zijn slechts zelden voor één uitleg vatbaar. U kunt honderden euro’s besparen en verrassingen achteraf voorkomen door middel van goed fiscaal advies tijdens uw scheiding. Waar moet u rekening mee houden?

Samen nog aangifte doen of niet?

Als u beiden op één adres staat ingeschreven, bent u een fiscaal partnerschap van elkaar. Dit verandert na uw scheiding. Om geen fiscaal partner meer te zijn moet men aan 2 vereisten voldoen t.w.
- 1 partner is uitgeschreven op het huidige adres

EN

- Het verzoek tot echtscheiding dient te zijn ingediend bij de rechtbank.

Daarna is men verplicht geen fiscaal partner meer. Alleen in het jaar van scheiden kan je het hele jaar nog opteren voor het fiscaal partnerschap voor een beperkt aantal aftrek-en bijtelposten.

Dat kan soms gunstig zijn, u moet dan dus wel samen aangifte doen. Er zijn nog meer varianten denkbaar. Ik informeer u daar graag over.

Belasting en de eigen woning

De belastingaangifte doen is vaak al lastig, laat staan in het jaar van scheiding. Samen aangifte doen of niet, wanneer heeft de ex partner de woning verlaten, is de woning al verkocht, wie kan de aftrek van welk deel van de hypotheek doen, is er sprake van schenking bij de toedeling van de woning etc. etc. . Allemaal vragen die op u afkomen.

Bij een overwaarde kunnen tevens de zogenoemde bijleenregeling en de verplichte aflossing van de hypotheekschuld meespelen. Wat betekent dat? Je laat de woning voorlopig onverdeeld. Hoe zit het met de 2 jaarstermijn voor de hypotheekaftrek en wie heeft recht op welke aftrek. Niet zo gek, dat u hierbij hulp nodig heeft.

belasting en de alimentatie?

De partneralimentatie is voor de betaler aftrekbaar van de belasting en voor de ontvanger belast bij de inkomstenbelasting. Daarnaast is de ontvanger wellicht nog premie ZVW(5,75% in 2022) verschuldigd De nieuwe belastingwetgeving beperkt het percentage waartegen kan worden afgetrokken in stappen naar 37% in 2023. U wilt de alimentatie afkopen? Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan?

De Belastingdienst en uitruil van uw pensioen

Soms wordt pensioen uitgeruild voor vermogen. Met name voor de financiering van de eigen woning komt dat nog wel eens voor. Dat kan niet zo maar. De belastingdienst stelt daar strenge eisen aan. Laat u daarover goed adviseren.

De Belastingdienst bij spaargeld/inboedel

U kunt samen afspraken maken over de verdeling van spaargeld en inboedel. Stel dat u van mening bent, dat de ex-partner meer geld moet krijgen dan waar hij/zij recxht op heeft volgens de wet. Dan is er sprake van schenking. U kunt dan schenkbelasting verschuldigd zijn. Er is dan sprake van onder- of overbedeling. Let daar op voor u hierover afspraken maakt.

De inkomstenbelasting na de scheiding: wat moet u doen?

Een aantal belangrijke zaken waar u niet al te lang mee moet wachten zijn:

- DigiD aanvragen of wijzigen

- Door uw scheiding verandert uw financiële situatie. Dit heeft gevolgen voor de belasting die u betaalt of terugkrijgt. Denk aan de aftrek of bijtelling van de partneralimentatie.

- Algemene heffingskorting: ontvangt u nu een algemene heffingskorting en gaat u na de scheiding aan het werk of een uitkering aanvragen? Denk er dan aan dat u deze heffingskorting ook via uw werkgever of uitkeringsinstantie gaat ontvangen. Als u de algemene heffingskorting die u nu ontvangt niet stopzet, gaat u de korting dus dubbel ontvangen. Laat de korting dus stopzetten om te voorkomen dat u later een groot bedrag moet terugbetalen.

- Kindgebonden budget wijzigt wellicht. Check wat er voor u verandert.

- Wijziging kinderopvangtoeslag.Beoordeel ook goed welke invloed de scheiding heeft op eventuele toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag.

De belastingaangifte

De Belastingdienst constateert jaarlijks veel fouten in de aangifte inkomstenbelasting na de scheiding. Waar gaat het mis? Vaak vergeten mensen gewoon om er naar te kijken. De belastingdienst heeft immers een voor-ingevuld formulier voor u. In het jaar van echtscheiding verandert er echter heel veel. Schakel daarom een adviseur in. De Belastingdienst geeft dan ook het advies om tijdens de scheiding direct de gemaakte afspraken fiscaal te laten te controleren.

Welke scheidingskosten zijn aftrekbaar?

Als aftrekposten van de scheiding kunt u alleen de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie indienen. De alimentatiegerechtigde mag de door hem/haar hiervoor betaalde kosten als aftrekpost(een beperkt aantal werkzaamheden) opvoeren voor de inkomstenbelasting.

Fiscaliteit en Scheiding Nederland

Scheiden en belasting, een hele klus. De Belastingdienst geeft zelf niet voor niets de tip om een onafhankelijk adviseur in te schakelen, voordat u de afspraken vastlegt. Bij mij bent u aan het juiste adres. Ik sta u met raad en daad terzijde. Ik help u met de beste keuzes, zodat u fiscaal weet waar u aan toe bent en worden de afspraken goed vastgelegd in het convenant. Maak gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Vragen? Neem gerust contact met mij op