Wat kun je allemaal afspreken

Wat kun je allemaal afspreken?

De zorg en omgangsregeling

Wanneer zorgt de ene ouder voor de kinderen en wanneer de andere? Wanneer heeft een kind contact met de andere ouder? Ook contacten met andere personen zoals grootouders, ooms en tantes, stiefouders etc. dienen vastgelegd te worden.

Wat staat er in?

Behalve dat een kind recht heeft op beide ouders, wordt er in de wet verder niet aangegeven hoe de zorgregeling/omgangsregeling moet worden verdeeld over beide ouders. U moet hierover zelf met uw ex-partner afspraken maken. Er zijn allerlei praktische zaken waardoor de ene afspraak bij u wel kan werken en een andere afspraak niet. Afstemming schooltijden, werkroosters, vakanties, verjaardagen, feestdagen etc. Maar ook de wensen van de kinderen en hun (on)mogelijkheden spelen hierin een rol. Ook halen en brengen, opvoeding, ziekte en nog veel meer komen aan de orde.

Tot welke leeftijd?

Tot 18 jaar. Een regeling voor een baby zal er over het algemeen anders uitzien dan een regeling voor een tiener. Zo is het voor een baby of peuter beter om vaker korte contacten af te spreken met de niet-verzorgende ouder in plaats van een weekendregeling. Tieners vinden het daarentegen vaak belangrijk dat zij meer zelf de vrijheid hebben om te bepalen wanneer ze bij welke ouder zijn. Volgens de wet moeten kinderen vanaf 12 jaar worden betrokken bij de invulling van het ouderschapsplan.

Co-ouderschap of en zorg-en omgangsregeling?

Co-ouderschap is een zorgregeling/omgangsregeling waarbij de kinderen bij beide ouders ongeveer evenveel tijd verblijven. Steeds meer ouders kiezen voor co-ouderschap. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan u en het kind moeten voldoen om het goed te laten werken.

Uitspraak rechter bij een zorgregeling als u het niet eens wordt

Lukt het u niet om samen een zorgregeling/omgangsregeling af te spreken? Allereerst wilt u natuurlijk niet in deze situatie belanden, want dit is absoluut niet in het belang van uw kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat regelmaat in de omgang met de andere ouder van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van uw kinderen. Als u deze regelmaat niet afspreekt, dan moet u per keer afspraken maken over het verblijf van uw kinderen, ook wat betreft het ophalen en brengen. Uw kinderen zijn echt niet gebaat als het contact met de andere ouder ontbreekt. Het is zelfs schadelijk voor de kinderen. Lukt het u in het uiterste geval echt niet? Dan kan de rechter gevraagd worden om een regeling vast te stellen. De rechter hoort eerst de argumenten van beide ouders aan en weegt bovenal het belang van het kind mee alvorens een uitspraak te doen.

Kunt weigeren om een zorgregeling te maken?

Nee, een vastgelegde zorgregeling/omgangsregeling mag niet door één van de ouders geweigerd worden. Omgang met de kinderen is namelijk voor beide ouders een wettelijk recht. Alleen de rechter kan in uitzonderlijke situaties het recht op omgang ontzeggen. De omstandigheden moeten echter wel zwaar wegen, wil de rechter hiertoe besluiten.

Als de omstandigheden van de ouders wijzigen, dan kan de regeling worden gewijzigd. Zeker als het niet werkt. Uitgangspunt is natuurlijk dat u hier zelf afspraken over gaat maken als collega ouders, maar komt u er niet uit, dan zal een rechter daar een uitspraak voor moeten doen.

Vragen? Neem gerust contact met mij op