Mediation

Wat is mediation?

In het algemeen wordt het volgende bedoeld: Met mediation lossen partijen samen het conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen partijen zelf. De mediator begeleidt partijen daarbij. Dit noemt men ook wel “zuivere” mediation of “procesbegeleiding” .

Ik ben van mening, dat “zuivere” mediation bij scheidingen onvoldoende werkt. Je laat de partners naar mijn mening te veel aan hun lot over. Hen zelf oplossingen laten zoeken voor zaken waar ze vaak onvoldoende kennis van hebben.

Hoe dan wel?

Natuurlijk is het belangrijk dat je goed naar de partners luistert en ze uitvraagt over hun kijk op de scheiding. Vervolgens is het belangrijk dat beiden een visie op de toekomst krijgen. Daarvoor zul je ze eerst moeten informerenen dus kennis moeten overdragen. Ik doe dat door een uitgebreid scheidingsrapport te maken, waarin ieder onderdeel van de scheiding wordt toegelicht. Hoe het in elkaar zit en wat dat voor de partners betekent.

Is er dan helemaal geen sprake van mediation?

Als mensen bij mij komen om te praten over de scheiding, dan zijn ze het in ieder geval al eens over het feit, dat ze willen scheiden. Daar is vaak al jaren over heen gegaan voor ze tot dat besluit zijn gekomen. Soms zijn de onderliggende oorzaken nog niet voldoende met elkaar uitgesproken. Dan is het verstandig om daar alsnog over te spreken en mediation toe te passen.

Ik gebruik mediation als er sprake is van een conflict. Dat is meestal op onderdelen van de scheiding. Als de partners het niet met elkaar eens zijn en op zoek zijn naar een compromis. Daar wordt van de partners onderhandelingsbereidheid gevraagd en van mij oplossingsgerichtheid om tot resultaat te komen. Dan is mediation ook op zijn plaats, want je hebt immers een conflict/meningsverschil wat opgelost moet worden om verder te kunnen.

Mocht deze werkwijze u aanspreken, maak dan een afspraak.

Vragen? Neem gerust contact met mij op