Het nut van mediation

Mediation

Het doel van mediation is om samen met elkaar afspraken te maken over uw verdere toekomst. Daarbij is het van belang om tot compromissen te komen bij onderwerpen waar u van mening. Het compromis moeten voor beiden dus aanvaardbaar zijn. Om dit doel te kunnen bereiken staat het begeleiden van de communicatie en de onderhandelingen centraal. Belangrijk is dat u beiden uw verhaal kwijt kunt. Daarbij wordt aan beide partijen gevraagd hun belangen kenbaar te maken. Ik help u zo om tot elkaar te komen. Ik kijk vervolgens wat praktisch haalbaar is en wat niet.
Vanwege mijn financiële achtergrond kan ik u hierbij met raad en daad bij staan en denk creatief met u mee om tot oplossingen te komen. Het is wel de bedoeling dat u zelf beslist welke afspraken u wilt maken. Alle afspraken zijn erop gericht dat ieder van u na de scheiding verder kan.

Voordelen van mediation bij een scheiding

1) Het voorkomen van een vechtscheiding.

2) Vlot tot oplossingen komen.

3) Het ontstaan van begrip voor elkaar, wat resulteert in een beter contact na de scheiding.

4) Een win-win situatie

5) Informeel karakter

6) Voorkomen van een duur traject met advocaten

Mediation voor praktische zaken

Een groot voordeel van mediation via mij, is dat ik uw financiële toekomst in kaart breng. Dat geeft duidelijkheid en geeft rust. Mijn streven is dan ook dat ieder een zucht van verlichting kan laten en denkt : Ik red me wel en ben tevreden met de afspraken.

Ik breng hiervoor alle zaken die te maken hebben met uw scheiding in beeld en licht het verder toe. Dat doe ik met eenscheidingsrapport. Hiermee hebt een goed handvat om verdere afspraken te maken en hebt u een duidelijk beeld van de toekomst.

Mediation bij mij

Ik heb zeer veel ervaring met mediation en het begeleiden van gezamenlijke scheidingen. Ik ben onafhankelijk, onpartijdig en zoekt samen met u naar een voor beide partijen zo gunstig mogelijke oplossing. Hierbij heb ik niet alleen oog voor de praktische zaken, maar ook voor uw emoties.

Vragen? Neem gerust contact met mij op