Second opinion

Second opinion

Tijdens de onderhandelingen met uw partner bekruipt u het gevoel, dat u eigenlijk niet weet of de afspraken wel kloppen? Of u heeft het idee dat uw belang wordt ondergesneeuwd. Vraag dan een second opinion aan bij mij. Ik maak een analyse van uw situatie en bekijk ook de voorstellen van de wederpartij en toets deze op redelijkheid en billijkheid en breng advies uit. Ik doe dat onafhankelijk en deskundig, zodat u een veilig gevoel krijgt bij uw te nemen stappen.

Ook hebt u wellicht behoefte aan een onpartijdige blik, zodat u beiden weer verder kunt met de onderhandelingen.

Ook de fiscale aspecten neem ik mee in de second opinion, want in veel convenanten worden de fiscale gevolgen onvoldoende onderbouwd. Veel mediators en advocaten besteden hier te weinig aandacht aan of hebben er te weinig kennis over en dan gaat het mis in het convenant en worden foute gemaakt. Bij met name de “eigen woning” constateert de fiscus dat er veel fouten worden gemaakt met alle gevolgen van dien.

Hebt u twijfels of u wel op de juiste weg bent, wacht dan niet te lang en neem direct contact met mij op.

Vragen? Neem gerust contact met mij op