Hoe om te gaan met het pensioen

Hoe om te gaan met het pensioen?

Hoe om te gaan met pensioen?

Pensioen wordt vaak gemeden bij scheiden. Gebrek aan kennis is vaak de oorzaak. Toch is het een zeer belangrijk onderdeel. Je ziet het niet zo, maar het pensioen vertegenwoordigd een flinke zak (bruto) geld. € 10.000,- aan pensioen vertegenwoordigd al gauw € 150.000,- tot € 200.000,- aan vermogen op de pensioendatum.

Hoe kun je het pensioen verdelen?

Voor gehuwden en geregistreerd partners is dit in de wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) geregeld. U hebt recht op de helft van het pensioen(opgebouwd bij huwelijk) van uw ex-partner en andersom. Je mag gerust andere afspraken maken en die leg je vast in het convenant. Naast het ouderdomspensioen hebt u recht op het bijzonder partnerpensioen voor zover opgebouwd.

De Wet VPS gaat vermoedelijk per 1 juli 2022 veranderen. Tot de invoering van deze wet blijven de oude regels van toepassing.

U ontvangt uw (verevenings)recht op het pensioen van uw ex-partner vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat en zolang deze in leven is. Het recht stopt dus op het moment dat uw ex-partner overlijdt. In sommige gevallen heeft u daarna nog wel recht op een levenslang bijzonder partnerpensioen.

Scheiden pensioen conversie

U kunt ook kiezen voor conversie. Conversie wil zeggen dat de door u opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen worden gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner. Het verschil met pensioenverevening is dat u het pensioen van uw ex-partner ontvangt op het moment dat uzelf met pensioen gaat en niet op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat. Voor uw ex-partner geldt uiteraard hetzelfde. In de nieuwe wetgeving wil men dit als standaard toepassen.

Partnerpensioen

In de Pensioenwet is bepaald dat er bij scheiding voor de ex-partner een recht ontstaat op bijzonder partnerpensioen. Dit recht ontstaat alleen als het partnerpensioen ook daadwerkelijk wordt opgebouwd. Het wordt in dat geval niet alleen toegekend aan gehuwde en geregistreerde partners, maar kan ook worden toegekend aan samenwonende partners. Ook met betrekking tot het (bijzonder) partnerpensioen mag je afwijken van de wet.

Tot slot

Veel mensen vinden pensioen een lastig onderwerp. En al helemaal tijdens een echtscheiding. Daarom begeleidt ik u graag bij alle zaken die bij de verdeling van uw pensioen komen kijken. Ik maak voor u de formulieren klaar en breng ik het pensioen voor u in kaart. Op die manier krijgt u goed inzicht hoe de pensioentoekomst er uit ziet.

Vragen? Neem gerust contact met mij op