Wat moet je regelen

Wat moet je regelen?

Een scheiding heeft voor een kind een grote impact. Hun gezinsbasis valt immers weg en wat komt daarvoor in de plaats? Een nieuwe woning, nieuwe sociale omgeving, maar ook nieuwe vrienden en 2 keer vakantie en verjaardag. Ondanks dat ze veel last van uw scheiding kunnen hebben, blijkt uit onderzoek dat het met de meeste kinderen op den duur wel weer goed gaat. Ze kunnen meer hebben, dan we denken. Toch is het belangrijk, dat u voldoende aandacht heeft voor de kinderen, ondanks dat jezelf vol zit met emotie. Het is van groot belang dat u ze betrekt bij de plannen die de kinderen aangaan. Waar gaan ze wonen en bij wie. Hebben ze dan nog wel een eigen kamer? Zien ze opa en oma en oom en tante nog wel? Allemaal vragen die een kind kan hebben.

Mijn advies: praat met ze en maak duidelijk dat je er allebei voor ze bent. Praat nooit negatief over de andere ouder, want een kind is erg loyaal naar beide ouders.

Na scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Dit is wettelijk vastgelegd. Goede afspraken over kinderalimentatie zijn noodzakelijk, zodat uw kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. Voor hoe dat werkt kun je bij het hoofdstuk kinderalimentatie kijken.

De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. De rechter toetst bij minderjarige kinderen altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Wanneer informeert u de kinderen. Vaak wordt hier te lang mee gewacht. Kinderen voelen echter vaak feilloos aan, dat er iets mis is. Betrek ze tijdig bij het proces. Vertel ze in ieder geval:

  • Dat u niet meer in 1 huis blijft wonen
  • Dat u van hen blijft houden en voor hen blijft zorgen
  • Dat ze u altijd van alles kunnen vragen
  • Dat het niet hun schuld is, maar dat het is tussen u als ouders
  • Dat jullie besluit definitief is en dat ze er niets aan kunnen doen om u bij elkaar te houden

De zorg/omgangsregeling

In zorg of omgangsregeling maakt u afspraken over het contact tussen beide ouders. U legt onder meer vast wanneer en hoe lang de andere ouder de kinderen ziet. De zorg-of omgangsregeling maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan. Regelmaat in de omgang is hierbij belangrijk. Ook contactmomenten als het kind bij de andere ouder is, blijkt van belang. Even een telefoontje of even iets gaan doen met ze, is een goed signaal voor het kind.

Het ouderschapsplan

U bent verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dat is bij wet geregeld. Het ouderschapsplan moet goed bij uw kinderen en bij u als ouders passen. Betrek de kinderen zoveel mogelijk bij het opstellen van het ouderschapsplan, zodat zij hun belangen en wensen duidelijk kunnen maken. In het ouderschapsplan moeten minimaal de volgende afspraken opgenomen worden:

  • Hoe gaat u de zorg en opvoedtaken verdelen
  • Hoe gaat u de omgang regelen. Waar verblijft het kind en hoelang. Wie heeft welke taak
  • Hoe voorziet u elkaar van informatie over het kind
  • Hoe gaat u overleggen over het kind
  • Hoe gaat u de kosten regelen van het kind

Ik heb hiervoor een gemakkelijk overzicht gemaakt, wat alle onderwerpen aangeeft.

Wat is co-ouderschap?

Steeds meer scheidende ouders kiezen voor co- ouderschap. Hierbij delen gescheiden ouders de zorg- en opvoedingstaken samen. Uw kinderen wonen om de beurt bij hun moeder en hun vader. Het kan ook andersom: ze wonen continue in één huis en u als ouder komt daar om de beurt voor hen zorgen..

Fiscaal stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden. Ik vertel u daar graag meer over.

Familiebanden als hulplijn

Wanneer u als ouders door alle emoties en zorgen minder beschikbaar bent, kan het de kinderen helpen als zij met hun emoties en vragen terecht kunnen bij andere volwassenen. Zoals opa of oma of een ander familielid. Ouders doen er goed aan deze contacten te stimuleren.

Vragen? Neem gerust contact met mij op