Uit elkaar

Uit elkaar gaan na samenwonen is in veel opzichten vergelijkbaar met een scheiding van gehuwden. Niet alleen omdat u net zoveel te verwerken heeft, maar ook omdat er bijna net zoveel te regelen valt. Daarom is het goed om te weten waar u allemaal aan moet denken en hoe het precies werkt. Graag help ik u om dit alles inzichtelijk te maken.

Wel of geen samenlevingscontract?

Uit elkaar gaan brengt veel teweeg. Er is veel te verwerken en misschien vindt u het moeilijk om naar de toekomst te kijken. Ook op uw kinderen heeft dit grote invloed. Bovendien staat u voor dilemma’s. Wie gaat bijvoorbeeld waar wonen? Kan één van ons in het huis blijven wonen? Heb ik genoeg besteedbaar inkomen als we uit elkaar zijn? Voor samenwoners is er niets vastgelegd in de wet. Daarom is de vraag of u wel of geen samenlevingscontract heeft opgesteld van belang.

Rechten en plichten van en voor kinderen

Gaat u uit elkaar en heeft u kinderen? Ongeacht of u wel of geen samenlevingscontract heeft, hoeft u voor het vastleggen van de afspraken over de kinderen niet naar de rechtbank. De rechten en plichten van en voor kinderen zijn namelijk gewaarborgd in de wet, ongeacht de vorm van uw relatie.

Uit elkaar gaan zonder samenlevingscontract

Als u geen samenlevingscontract heeft, valt u onder het normale verbintenissenrecht. Min of meer betekent dit dat u elkaar eigenlijk niets verplicht bent. Daardoor verloopt het uit elkaar gaan vaak moeizamer dan een echtscheiding. Hoe bepaalt u immers wat van wie is? Hoe verdeelt u uw koopwoning, vermogen of schuld? Gunt u elkaar nog zaken, bijvoorbeeld partneralimentatie of een gedeelte van het pensioen? Wij zien in de praktijk dat juist koppels zonder samenlevingscontract daarom hulp nodig hebben bij het maken van goede afspraken.

Uit elkaar gaan met samenlevingscontract

Heeft u wel een samenlevingscontract? Dan vormt dat de basis voor de afspraken die u met elkaar gaat maken. Lees daarom uw samenlevingscontract goed door en kijk naar de zaken die na uw scheiding gaan spelen. In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste onderwerpen:

  • Wat staat in het contract over de verdeling / verrekening van uw vermogen?
  • Welke afspraken heeft u over de eigen woning / hypotheek gemaakt?
  • Wat heeft u afgesproken over de toebedeling van het partnerpensioen?
  • Zijn er afspraken gemaakt over eventuele schulden?
  • Heeft u afspraken gemaakt over partneralimentatie?

In goede harmonie uit elkaar gaan

Zowel met als zonder samenlevingscontract is het verstandig een onafhankelijk scheidingsadviseur in te schakelen. U krijgt immers ook te maken met het ontvlechten van financiële zaken. Ook kunnen er zaken zijn die niet specifiek gemaakt zijn - en dus ruimte voor discussie bieden. Bovendien bent u vrij om gezamenlijk nog afspraken over andere onderwerpen te maken. Dan is het fijn dat er iemand is die u begeleidt in het gehele proces. Zo kunt u in goede harmonie uit elkaar gaan. Ik help u bijvoorbeeld om met elkaar keuzes te maken. Ook maak ik uw financiële toekomst inzichtelijk. Neem gerust vrijblijvend contact met me op voor meer informatie en al uw vragen. Ik sta graag voor u klaar!

Vragen? Neem gerust contact met mij op