De aanvraag

De aanvraag van de scheiding

Hoe kunt u de scheiding aanvragen?

U heeft besloten om uit elkaar te gaan en wilt u de scheiding aanvragen? Hiervoor dient u een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Dit geldt altijd bij een huwelijk en bij een geregistreerd partnerschap als u minderjarige kinderen heeft. Alleen een advocaat kan uw scheiding aanvragen bij de rechtbank, dit is bij wet zo geregeld.

Het belangrijkste gedeelte wordt door mij geregeld, maar de administratieve afhandeling bij de rechtbank wordt de advocaat gedaan. Alleen voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank heeft u dus een advocaat nodig. Veel mediators en scheidingsbemiddelaars – zoals ik – werken samen met advocaten zodat dit laatste kleine stukje van het gehele traject ook door hun afgerond kan worden.
U heeft besloten om uit elkaar te gaan en wilt u de scheiding aanvragen? Hiervoor dient u een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Dit geldt altijd bij een huwelijk en bij een geregistreerd partnerschap als u minderjarige kinderen heeft. Alleen een advocaat kan uw scheiding aanvragen bij de rechtbank, dit is bij wet zo geregeld.

Het belangrijkste gedeelte wordt door mij geregeld, maar de administratieve afhandeling bij de rechtbank wordt de advocaat gedaan. Alleen voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank heeft u dus een advocaat nodig. Veel mediators en scheidingsbemiddelaars – zoals ik – werken samen met advocaten zodat dit laatste kleine stukje van het gehele traject ook door hun afgerond kan worden. 

Wat gaat vooraf aan het aanvragen

Voordat u de scheiding bij de rechtbank kunt aanvragen, moet u al de nodige zaken geregeld hebben. U moet samen al afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld de alimentatie, uw eigen woning en uw pensioen. Alle afspraken moeten zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dat ingediend moet worden als u de scheiding aanvraagt. En als u minderjarige kinderen heeft, dan moet er ook een ouderschapsplan zijn gemaakt. Pas als u over deze stukken beschikt, kunt u de scheiding aanvragen.

Afspraken

Voor het opstellen van het scheidingsconvenant kunt u proberen om zelf samen afspraken te maken. Vooral de afspraken over de financiële zaken en de kinderen zijn vaak gevoelige onderdelen van het traject. Dat is ook logisch, want je wilt de kinderen niet tekort doen en je wilt ook graag weten of je je wel kunt redden in de toekomst.

Bij de financiële zaken krijgt u ook te maken met veel wet- en regelgeving. Weinigen hebben voldoende kennis over rechten, plichten en de wetgeving. Vaak worden verkeerde afspraken gemaakt, wat financiële risico’s met zich meebrengt.

Met veel onderdelen van het scheidingsproces heb je te maken met de belastingwetgeving. In de praktijk blijkt dat er bij een scheiding te vaak onvoldoende aandacht wordt besteed aan de fiscale aspecten. Vooral de afspraken over de eigen woning  is een veelvoorkomend struikelblok. De Belastingdienst signaleert als belangrijkste knelpunt de gebrekkige vastlegging van de afspraken in het convenant.

Denk er dus goed over na hoe u de scheiding gaat aanvragen. Gaat u het allemaal zelf regelen of schakelt u toch liever een financieel deskundige in gespecialiseerd in echtscheidingen voor een goede start van uw verdere toekomst?

Samen de scheiding aanvragen

Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Het eerste waar veel scheidende mensen voor komen te staan is de keuze om samen of apart de scheiding aanvragen. Bij samen de scheiding aanvragen kiest u voor een gezamenlijke advocaat, een bemiddelaar of een mediator. Deze persoon behartigt dan de belangen van u beiden. Ik adviseer u om altijd te proberen de scheiding samen aan te vragen, bijvoorbeeld met behulp van mediation. Het scheidingstraject duurt meestal korter en de kosten zijn vaak ook aanmerkelijk lager.

Eenzijdig/ alleen de scheiding aanvragen

Als u niet samen wilt of kunt scheiden, dan kunt u eenzijdig/alleen de scheiding aanvragen. Ieder van u schakelt hierbij een eigen advocaat of adviseur in. Die behartigt in dat geval alleen de belangen van zijn of haar opdrachtgever. Deze vorm van scheiden brengt wel met zich mee dat de kosten fors hoger zullen uitvallen, omdat u ieder een eigen adviseur moet betalen. Daarnaast duurt het traject behoorlijk langer dan bij samen de scheiding aanvragen.

Vragen? Neem gerust contact met mij op