De eigen woning en de hypotheek

De eigen woning en de hypotheek

De eigen woning is bij een scheiding een zeer belangrijk onderwerp. Het is best wel een lastig onderwerp. Niet alleen qua geld, maar ook emotioneel. Als u gaat scheiden, dan gaat minimaal 1 persoon ergens anders wonen. Gaat een van beiden de woning overnemen en koopt die de ander uit. Kan dat wel? En als je een andere woning wilt kopen, kan dat dan wel? En wat zijn dan de lasten en wat hou ik over per maand?

Kortom, hoe krijgt u inzicht en antwoord op uw vragen.

Ik breng hiervoor eerst uw totale situatie in beeld om te kunnen bepalen wie wat wil en of dat haalbaar is. Dit komt allemaal aan de orde in het scheidingsrapport.

Vragen die spelen bij de inventariseren:

- Is de woning eigendom van één van u of gezamenlijk bezit?

- Is er nog een hypotheekschuld?

- Wil een van beiden in de woning blijven wonen?

- Zit er een overwaarde in de woning?

- Zijn er kapitaalverzekeringen verpand aan de hypotheekverstrekker?

- Zijn er schenkingen gedaan, waarmee de woning is aangekocht of de hypotheek is afgelost?

- Moeten we de woning meteen verkopen?

Voor dat laatste punt adviseer ik u om eerst een scheidingsrapport te maken, want er kunnen allerlei redenen opkomen, waardoor het aanhouden van de woning gewenst blijkt.

Verdeling van de woning?

Als u beiden eigenaar van de woning bent(de onverdeelde helft, zoals dat in de eigendomsakte staat) en de woning moet worden verkocht, dan deelt u beiden de opbrengst. Zoals ik hierboven al aangaf, kan er geld zijn geïnvesteerd vanuit prive-vermogen van een van beiden of door beiden. Daar moet bij de verdeling rekening mee worden gehouden.

Als een van beiden de woning koopt, dan dient deze partner de andere partner uit te kopen en hypotheek over te nemen. Bij de overname van de woning komen tal van fiscale aspecten aan de orde. De belastingdienst let daar steeds meer op.

Op dit moment is het verkrijgen van een andere koopwoning niet gemakkelijk. Soms is het kopen van een woning daardoor bijna onmogelijk. Partners blijven hierdoor soms noodgedwongen bij elkaar wonen. Dat gaat meestal na verloop van tijd frustreren, met als gevolg ruzie en toch een vechtscheiding. Door creatief te zijn bij jullie afspraken, kan ik wellicht toch oplossingen vinden om dit te voorkomen.

Als een van beiden de woning koopt, dan is het belangrijk dat er een juiste waarde wordt vastgesteld. Mijn advies is om altijd een taxateur te laten bepalen. Dat is toch vaak nodig om de hypotheek te verkrijgen. U mag daar van afwijken door zelf afspraken over de waarde te maken, maar LET OP: dat kan fiscaal grote gevolgen hebben.

Als een van beiden ergens anders gaat wonen, maar de woning en de hypotheek blijven op beider naam staan LET OP: ook dit heeft fiscale gevolgen die u beslist moet weten.

Bij een overname van de hypotheek.

Bij een scheiding met een eigen woning is vaak de wens dat een van de partners in de eigen woning kan blijven wonen. Of dat haalbaar is, zul je eerst moeten nagaan. Ik toets voor jullie of dit haalbaar is. Hieraan besteed ik een apart hoofdstuk in het scheidingsrapport. Als dit financieel haalbaar is, wordt na de scheiding de hypotheek door de blijvende partner overgenomen. Met een akte van toedeling zet de notaris de woning dan op 1 naam.

Als u op huwelijksvoorwaarden bent getrouwd, dan zal er goed naar die voorwaarden moeten worden gekeken. Dit kan grote invloed hebben op de verdeling. U kunt koude uitsluiting hebben of een verrekenbeding. Kortom, het is belangrijk om daar een goede analyse van te maken. Uiteraard doe ik dat voor u.

Hoe zit bij samenwoners?

Hierbij is van belang of er een samenlevingsovereenkomst is. Of er samen de woning is aangekocht. Is er met prive-vermogen geïnvesteerd in de woning. Hoe is de hypotheekconstructie samengesteld.

Hypotheek na scheiding

Wilt u na de scheiding een nieuwe woning kopen? Ik kan al tijdens het scheidingstraject beoordelen welke woonwensen er voor u mogelijk zijn of niet. Ik bekijk uw huidige situatie en zetten alle keuzemogelijkheden voor u op een rijtje. Hierdoor krijgt u snel duidelijkheid.

In veel gevallen is aan de hypotheekschuld een spaarproduct of kapitaalverzekering verbonden om in de toekomst de hypotheek (deels) af te lossen. Wat gaat u met dit opgebouwde vermogen doen bij de scheiding? Heeft u het nodig voor een nieuwe hypotheek of juist niet, omdat u op basis van de nieuwe fiscale regels toch al grotendeels moet gaan aflossen op de hypotheek? Of bent u daar fiscaal juist toe verplicht? En hoe gaat u dit spaarpotje onderling verdelen? Allemaal vragen waar wij u mee kunnen helpen.

Vragen? Neem gerust contact met mij op