Op latere leeftijd uit elkaar

Een huwelijk tot aan de dood? Het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend dat de dood het huwelijk doet eindigen. Ook niet op latere leeftijd. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten een overduidelijke stijging zien van het aantal echtscheidingen. Het aantal 50-plussers dat in Nederland per jaar scheidt, is in de afgelopen decennia fors toegenomen. Hoe komt dat?

Oorzaken scheiden op latere leeftijd

Waarom besluiten mensen tegenwoordig om na hun 60ste of 70ste te gaan scheiden? Je hebt er immers gemiddeld al zo’n 45 of 50 jaar huwelijk opzitten, waarom dan niet uitzitten tot het einde? Enerzijds lijkt dat te komen doordat het tegenwoordig makkelijker is om te scheiden. Anderzijds voelen deze ouderen niet meer die drempel die de generaties voor hen hebben ervaren. De sociale druk is minder.  Voor de vroegere generatie 60-plussers was scheiden met jonge kinderen gewoonweg not done. Omwille van de kinderen bleef men vaak bij elkaar.

Mensen kijken tegenwoordig ook anders tegen relaties aan dan vroeger. Sinds de jaren 80 zijn er steeds meer tweeverdieners gekomen En zijn met name de vrouwen veel beter in staat om voor zichzelf te zorgen. Vrouwen zijn onafhankelijker en zelfstandiger geworden. Daarnaast durven mensen tegenwoordig meer voor zichzelf te kiezen en voor hun persoonlijke geluk te kiezen.

Uit elkaar gegroeid zijn en help, ik ben met pensioen

Uit elkaar gegroeid zijn na 45 of 50 jaar huwelijk is waarschijnlijk wel een van de meest voorkomende oorzaken van een senioren scheiding. De passie is misschien weg of het huwelijk is veranderd in een broer-zus relatie. Zeker nu men gemiddeld langer leeft, stellen veel 60-plussers zich in deze situatie de vraag of ze nog wel 20 of 30 jaar bij hun partner willen blijven.

Ook met pensioen gaan kan een grote rol spelen. Zij wil eindelijk samen veel leuke dingen gaan doen, maar hij wil het liefste elke dag lekker gaan golfen. De verwachtingen ten aanzien van de oude dag botsen dan met elkaar. Dagelijkse discussies hierover bevorderen de relatie natuurlijk ook niet.

Scheiden op latere leeftijd en de gevolgen

Natuurlijk zijn er overeenkomsten met de gevolgen van een scheiding bij bijvoorbeeld 30- of 40-jarigen. Op emotioneel gebied zijn de gevoelens vaak gelijk. Het gevoel achtergelaten te worden, niet meer goed genoeg zijn, machteloosheid, ongeloof, onzekerheid en pijn zijn niet aan leeftijd gebonden.

Als u op latere leeftijd gaat scheiden zijn er echter ook verschillen te benoemen. In deze levensfase is er de droom van een mooie ouwe dag met elkaar, die dan mislukt.

Ouderen hebben vaak ook kleinkinderen en de familieband verbreken kan verstrekkende gevolgen hebben.

Financiële gevolgen van scheiden op latere leeftijd

Ook op financieel gebied spelen bij een deze scheiding bepaalde zaken een veel grotere hoofdrol. U zit dichter tegen uw pensioen aan of u bent al met pensioen. Inzicht in de langere termijn wat betreft de inkomsten en uitgaven is nu nog belangrijker dan wanneer u jonger bent ,want een mogelijkheid om dat inkomen aan te vullen is een stuk lastiger dan wanneer je 40 bent.  Er moet niet alleen naar uw huidig inkomen gekeken worden, maar ook naar uw toekomstig (pensioen)inkomen. Als u de vijftig gepasseerd bent hebt u het grootste gedeelte van uw pensioen al opgebouwd, U zult dat moeten delen met uw ex-partner. De mogelijkheid om meer pensioen op te bouwen is beperkt , omdat je nog maar een klein aantal jaren hebt tot uw pensioenleeftijd.

Financiële aandachtspunten scheiden op latere leeftijd

Eigen woning en/of woonwensen

Welke woonwensen er na de scheiding mogelijk zijn, ligt bij een deze scheiding ingewikkelder. Als u na de scheiding een nieuw huis wilt gaan kopen of de huidige woning wilt overnemen, dan worden uw hypotheekmogelijkheden niet alleen gebaseerd op het inkomen dat u momenteel verdient. Ook uw pensioeninkomen wordt in de hypotheekbeoordeling betrokken. Hypotheekverstrekkers kijken namelijk ook naar wat u binnenkrijgt na uw pensioen als u binnen 10 jaar van uw AOW-leeftijd zit. Uw huis heeft waarschijnlijk overwaarde. Wanneer een van beiden in het huis wil blijven wonen, dan moet de ex-partner uitgekocht worden. Dit gaat vaak om grotere bedragen, is dit voor u financieel haalbaar?

Pensioenen

U krijgt ook te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Hoe gaat u echter om met de verevening van de pensioenen? Deelt u de opgebouwde pensioenen 50:50 volgens de wet, of is het juist raadzamer om tot een andere verdeling over te gaan, bijvoorbeeld in verband met de woonwensen en de realiseerbare hypotheek?

Lijfrenteverzekering

Als u een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, dan moeten bij een senioren scheiding alle opties goed afgewogen worden. Als u kapitaal heeft opgebouwd in deze lijfrenteverzekering spelen minimaal de volgende vragen mee: wat doen we met dit kapitaal in de verdeling of verrekening van het vermogen? En wanneer heeft u het nodig?

Partneralimentatie

Ook de partneralimentatie is een punt van aandacht bij een de scheiding. U bent wettelijk verplicht alimentatie te betalen als uw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Bij een scheiding op latere leeftijd moet echter onder meer wel gekeken worden naar welke invloed de pensioen- en eventuele lijfrente-uitkeringen op de hoogte van de partneralimentatie hebben.

Behoud familiebanden

Zoals eerder benoemd is het behoud van de familiebanden in deze levensfase erg belangrijk. Echter niet alleen vanwege uw eventuele angst om alleen oud te worden. Tegenwoordig passen 65-plussers vaak doordeweeks op de kleinkinderen, omdat de ouders aan het werk zijn. Volwassen kinderen en kleinkinderen moeten niet gedwongen worden een keuze te maken voor één van de ouders of grootouders. Zij hebben recht op een relatie met beide ouders of opa en oma. Besteed dus tijdens het scheidingstraject ook voldoende aandacht aan dit onderwerp.

Op latere leeftijd bij Scheiding Nederland

Een aantal jaren geleden heb ik aangegeven, dat de groep senioren hun eigen problemen hebben, die niet zomaar vergeleken kunnen worden. Ik werkte toen nog voor de Scheidingsplanner en daar bleef het lang “op de plank” liggen. Ik mijn werkzaamheden al jaren aan bij deze seniorengroep. Het helpt daarbij, dat ik zelf een senior ben en heel goed snap wat hun zorgen zijn.

Als u op latere leeftijd gaat scheiden, dan bent u dus bij Scheiding Nederland aan het juiste adres. Door mijn kennis, ervaring en opleidingen kan ik u uitstekend adviseren over alle gebieden die bij een scheiding op latere leeftijd meespelen. Ik regel uw scheiding van A tot en met Z. Alle emotionele, financiële en fiscale aspecten van uw scheiding komen aan bod. Ook verzorg ik de juridische afhandeling bij de rechtbank. Meer weten? Maak gerust een vrijblijvende afspraak

Vragen? Neem gerust contact met mij op