Alleen scheiden

Alleen scheiden

Soms kunt u niet meer door een deur met uw partner. Dat is jammer, maar komt helaas nog regelmatig voor. Emoties spelen daar vaak een grote rol, maar ook belangenafwegingen. Het kan vanwege allerlei redenen gewoonweg niet mogelijk zijn om in goede harmonie samen aan tafel te zitten. Eenzijdig scheiden/alleen scheiden is een optie. Dit traject duurt wel langer en de kosten zijn hoger, want beiden nemen een eigen adviseur in de hand. 

Hoe werkt het?

Bij eenzijdig scheiden zal uw scheidingsbemiddelaar alleen uw belangen behartigen. Hij is uw vertrouwenspersoon en neemt u het gehele proces uit handen; inclusief het contact met de adviseur of advocaat van uw partner. Het uitgangspunt bij eenzijdig scheiden moet wel zijn dat er geprobeerd wordt om zoveel mogelijk in overleg met de andere partij tot afspraken te komen. Apart strijden in plaats van apart scheiden levert namelijk alleen maar verliezers op.

Denk er dus goed over na hoe u wilt dat er bij eenzijdig scheiden met uw wensen en belangen wordt omgegaan. Het streven is om tot goede afspraken te komen, waarbij ieder zich voldoende vertegenwoordigd voelt. Een goede communicatie is hierbij van groot belang. Zowel via de adviseur van de ander als naar de partner toe.

Financieel eenzijdig scheiden

Een groot voordeel van eenzijdig scheiden via mij, is dat ik uw financiële toekomst in kaart brengen. Vooraf maken we een plan van aanpak en werken we een redelijk scenario uit. Dan hebt u een basis om te onderhandelen. Mijn klanten ervaren dit als een echt pluspunt, want juist de financiële toekomst zorgt voor veel onduidelijkheid en onrust. Mijn financiële advies kan u beiden verder helpen en wellicht komt u op deze manier toch weer dichter bij elkaar om tot werkzame afspraken te komen. Uiteraard toets ik ook de voorstellen van de wederpartij en controleer ik het convenant.

Vragen? Neem gerust contact met mij op