Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

De oude gemeenschap van goederen tot 1 januari 2018

  • Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u en uw partner samen
  • Erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen behalve als de overledene of de schenker dat heeft uitgesloten
  • Zogenoemde verknochte goederen en pensioenen die vallen onder de Wet verevening pensioenen bij echtscheiding vallen niet in de gemeenschap van goederen
  • Bij scheiding hebben u en uw partner de onverdeelde helft in de bezittingen en schulden die tot de gemeenschap van goederen behoren

Deze regels gelden ook als u voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan.

Gemeenschap van goederen na 1 januari 2018

Het heet nu een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij u via de notaris toch een algehele gemeenschap van goederen heeft vastgelegd of andere huwelijkse voorwaarden bent aangegaan. Onder de beperkte gemeenschap vallen bijvoorbeeld:

  • Bezittingen en schulden die voor het huwelijk al van u en uw partner samen waren.
  • Bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk aan bent gegaan.

Bezittingen en schulden die erbuiten vallen zijn bijvoorbeeld:

  • Bezittingen en schulden die u al had vóór het huwelijk. Deze blijven van u.
  • Erfenissen en schenkingen die u voor, maar ook tijdens het huwelijk ontvangt.

Het bovenstaande is ook van toepassing als u na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden bent aangegaan.

Aandachtspunten bij een beperkte gemeenschap van goederen

Je dient aan te tonen wat van wie is, als je uit elkaar gaat. Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Of andere documenten over de verdeling van de erfenis.

Deze aandachtspunten zijn ook van toepassing bij een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden.

,p>

Vragen? Neem gerust contact met mij op