Huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden

Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden of u hebt een geregistreerd partnerschap met voorwaarden, dan zijn de voorwaarden in uw ‘huwelijkscontract’ leidend. Daardoor lijkt de scheiding eenvoudiger, maar niets is minder waar.

Bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden is het belangrijk om te bepalen wat partijen eigenlijk hebben bedoeld bij het maken van de afspraken. Dat wil nog wel eens afwijken met wat der in de voorwaarden staat.

Huwelijksvoorwaarden kennen verschillende vormen. Je kunt een koude uitsluiting hebben( wat van jou is blijft bij jou en wat van mij is blijft bij mij), een periodiek verrekenbeding, waarbij overgespaard inkomen jaarlijks wordt verrekend over de beide partners of een finaal verrekenbeding, waarbij er wordt afgerekend in geld alsof men in gemeenschap van goederen is gehuwd.

Wat is een periodiek verrekenbeding?

Veelal hebben partners het idee, dat de huwelijksvoorwaarden bij scheiden worden uitgevoerd zoals het er staat. Echter bij een periodiek verrekenbeding dien je jaarlijks te verrekenen. Als dat niet is gebeurd, dan dient er alsnog te worden verrekend.

Als je dan weet, dat de meeste partners nooit periodiek verrekenen, dan begrijpt u wel dat nog wel eens spanningen kunnen ontstaan tussen wat men verwacht en de realiteit.

Vragen? Neem gerust contact met mij op