Financieel advies bij scheiden

Financieel advies bij scheiden

Scheiden en de financiën

Bij een groot gedeelte van de scheidingen ontstaan problemen over geld. En dat snap ik wel. Scheidende partners maken zich zorgen over hun toekomst en dat ook nog tijdens een emotioneel periode. De onzekerheid of je het wel financieel kunt redden, maakt die onzekerheid. Toch is het belangrijk om redelijke afspraken te maken en duidelijk te krijgen, wat ieder te besteden heeft na de scheiding.

Mijn vakgebied: financieel advies bij scheidingen

Juist omdat geld en uw toekomst voor zoveel onzekerheid zorgen, is het van belang, dat u op een adviseur kunt terugvallen die op dit terrein weet waar hij mee bezig is. En u van deskundig financieel advies kan voorzien. Iemand die alle ins en outs kent van scheiden en met u meedenkt en creatieve oplossingen bedenkt voor problemen. Ik maak voor u een allesomvattend scheidingsrapport, wat u de basis geeft om tot goede afspraken te komen en wat u de broodnodige rust geeft om verder te kunnen met uw toekomst. Een rapport in leesbare taal en speciaal voor uw situatie gemaakt.

Bij scheiding Nederland bent u hiervoor aan het juiste adres.

Hoe ziet het scheidingsrapport er uit?

Het allesomvattende financiële plan zorgt er voor, dat alle zaken bij een scheiding voor u handen en voeten krijgen. U krijgt hierdoor grip op uw situatie en begrijpt veel beter wat er allemaal speelt. U kunt dan weloverwogen afspraken maken. Wat speelt er allemaal? De alimentatie voor de kinderen en de partner, de eigen woning, belastingzaken, pensioen, de zorg voor de kinderen, de kosten voor studerende kinderen. Kortom alle financiële zaken die bij u van toepassing zijn worden hierin meegenomen. Ook het ouderschapsplan verzorg ik voor u. Vooraf inventariseer ik uw situatie. U krijgt hiervoor van mij een checklijst, zodat u niets vergeet.

Mijn scheidingsbemiddeling is gebaseerd op mediation bij conflicten over onderdelen, oftewel samen scheiden. Hierdoor blijft u in gesprek en krijgt de emotie een goede plek zonder dat het de voortgang in de weg. Want wees eerlijk, in uw hart wilt u geen conflicten en wilt u niet in wrok naar uw huwelijk omkijken.

Meestal komen mensen bij mij en hebben de partners het besluit al genomen om uit elkaar te gaan. Over het uit elkaar gaan, zijn partners het dan vaak al wel eens. Soms heeft de een er meer moeite mee en daar moet wel oog voor zijn.

Zuivere mediation bestaat uit alleen procesbegeleiding, waarbij uzelf met de oplossingen moet komen en waarbij u zelf onderzoek gaat doen naar financiële oplossingen. U hebt dan meerdere partijen nodig om tot afspraken te komen en dat komt het proces niet ten goede.

Bij mij hebt u alles op een hand. U krijgt een totaalplaatje. Mocht samen praten toch niet lukken, dan kunt u mij altijd inschakelen voor eenzijdige begeleiding.

Vragen? Neem gerust contact met mij op